Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 (akt. 29 maja)

2020-06-19

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 (akt. 29 maja) W roku szkolnym 2019/2020 egzaminy wstępne odbędą się w dniach 27.06-04.07.2020 r.AKTUALIZACJA:
W roku szkolnym 2019/2020 egzaminy wstępne odbędą się w dniach:
27.06-04.07.2020 r.

Termin składania dokumentów (wyłącznie na adres sekretariat@psmpodwale.pl) zostaje wydłużony do 19 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że w tym roku egzamin wstępny obejmował będzie wyłącznie egzamin praktyczny z przedmiotu głównego, nie ma egzaminów z przedmiotów ogólnomuzycznych.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie opublikowany do:
23 czerwca 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin wstępny w specjalnościach instrumentalistyka i wokalistyka będzie obejmował wyłącznie egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, a w specjalności rytmika egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki.

Obecnie prowadzimy wyłącznie elektroniczny nabór dokumentów. Prosimy zatem o przesyłanie wypełnionych kwestionariuszy i deklaracji RODO (skan, lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail sekretariatu szkoły (sekretariat@psmpodwale.pl) 

W przypadku trudności z otrzymaniem zaświadczenia lekarskiego może ono być dostarczone do czasu egzaminów wstępnych, bądź najpóźniej do 25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji do Szkoły znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.


 

Data utworzenia: 2020-04-24