Osoby przyjęte do szkoły - zaświadczenie lekarskie

2020-07-10

Osoby przyjęte do szkoły - zaświadczenie lekarskie Przypominamy, że najpóźniej do dnia 25 września 2020 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole. Niezłożenie w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 
Data utworzenia: 2020-06-23