Sekcja muzyki dawnej

Sekcja Muzyki Dawnej w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu powstała jako pierwsza w Polsce eksperymentalna sekcja tego typu. Jej założycielami byli Marcin Bornus-Szczyciński, ówczesny wizytator, Andrzej Kosendiak oraz dyrektor szkoły Zygmunt Komuszyna. Początkowo nauka koncentrowała się na muzyce renesansu, zaś podstawowym przedmiotem był śpiew zespołowy i solowy. Pierwszym instrumentem, który pojawił się w ofercie dydaktycznej, była lutnia renesansowa. Z czasem pojawiły się kolejne (najpierw klawiszowe: klawesyn pionowy oraz pozytyw organowy), w związku z czym Sekcja stopniowo zwiększała swe zainteresowanie instrumentalistyką.

Obecnie nauka koncentruje się na muzyce wieków XVII i XVIII. Możliwe do wybrania specjalności to skrzypce barokowe, flety podłużny i traverso, viola da gamba oraz instrumenty klawiszowe: klawesyn i klawikord. Szkoła ciągle powiększa kolekcję instrumentów historycznych i umożliwia ich wypożyczanie adeptom gry. Oprócz zajęć z przedmiotu głównego, którym jest nauka gry na instrumencie, uczniowie Sekcji Muzyki Dawnej biorą udział w zajęciach z basso continuo i dawnych notacji muzycznych. Istotnym elementem edukacji jest praca nad repertuarem kameralnym w różnego rodzaju zespołach. Oprócz stałych zajęć Sekcja Muzyki Dawnej organizuje warsztaty prowadzone przez liczących się wykonawców muzyki dawnej.

Sekcja prowadzi kształcenie na następujących instrumentach:

skrzypce barokowe
viola da gamba
flet podłużny
flet traverso
klawikord
klawesyn