Lekcje przygotowawcze

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Rytmikę proszeni są o przybycie na lekcję przygotowawczą w wybranym przez siebie terminie:

29.05.2019 r. godz. 18:00 lub 01.06.2019 r. godz. 14:00,
ZSZ nr 5, ul. Dawida 5, sala 8
(prosimy o przybycie na zajęcia z kostiumem do ćwiczeń ruchowych)

 
Kształcenie słuchu (dla kandydatów bez przygotowania muzycznego):
Wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa imiennej zgody na taką formę publikacji, imienna lista wraz z terminem i nazwiskiem pedagoga prowadzącego zajęcia, umieszczona zostanie na stronie internetowej Szkoły dnia 4.06.2019r. Osoby, które nie wyrażą zgody na publikację danych na stronie internetowej w powyższym celu, będą mogły zapoznać się z informacjami osobiście, w tymczasowej siedzibie Szkoły, przy ul. Dawida 7.

Terminy konsultacji:
fagot
 - 16 maja 2019, ZSZ 5 sala nr 26, godz. 15.30 - 16.15 u Andrzeja Kuprianowicza