Lekcje przygotowawcze

Rytmika dla kandydatów na Wydział Rytmiki

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Rytmikę proszeni są o przybycie na lekcję przygotowawczą w wybranym przez siebie terminie:

02.06.2018 r. godz. 14:30 lub 06.06.2018 r. godz. 17:00,
ZSZ nr 5, ul. Dawida 5, sala 8
(prosimy o przybycie na zajęcia z kostiumem do ćwiczeń ruchowych)


 
Kształcenie słuchu (dla kandydatów bez przygotowania muzycznego)
Imienna lista wraz z terminem i nazwiskiem pedagoga prowadzącego zajęcia, umieszczona zostanie na stronie internetowej Szkoły dnia 4.06.2018r. do godz. 15:00.