Jerzy Adamowski

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu mgr Janiny Butor. W 2002 roku ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach pod kierunkiem prof. Czesława Stańczyka.

W latach ‘90 był laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in.: 3. nagrody na X Konkursie Pianistycznym im. J. S. Bacha w Gorzowie Wielkopolskim, 3. nagrody na XXXIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Usti n\Łabą, 1. nagrody na XI Konkursie Pianistycznym w Gorzowie Wielkopolskim, 1. nagrody na II Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Szafarni.

Ponadto na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Krakowie w 1994 roku oraz na XXXVIII Międzynarodowym Konkursie im. L. v. Beethovena w Hradec n\Moravici w 1999 roku zdobył wyróżnienia. Był stypendystą Fundacji Sztuki Dziecka oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Brał czynny udział w licznych kursach mistrzowskich, m.in.: Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim w Dusznikach Zdroju, Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich we Wrocławiu, Kursach Mistrzowskich Wykonawstwa Muzyki Współczesnej w Bystrzycy Kłodzkiej, Międzynarodowych Spotkaniach Muzycznych Warsztatu Interpretacji w Radzyniu Podlaskim.

Koncertował w wielu miastach polskich, m. in. na Zamku KróIewskim w Warszawie, Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, a także za granicą. Od 2001 roku jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu.