I semestr - wystawianie ocen

Zaliczenie I semestru odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

Sekcja Instrumentów Klawiszowych
Do 22.12.2020 r. zostaje wystawiona ocena semestralna na podstawie pracy w semestrze, w trybie przyjętym przez danego nauczyciela. Nauczyciel prowadzący zajęcia wysyła ocenę wraz z nagraniami dwóch utworów (nagrania audio) na adres e-mail kierownika sekcji.


Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Gitary i Harfy
Do 22.12.2020 r. nauczyciele przesyłają do kierownika sekcji nagrania uczniów wraz z wystawioną oceną. Minimum programu to forma cykliczna (zgodnie z programem nauczania) i utwór dowolny.


Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji
Ocenie podlega program, ustalony wcześniej przez nauczyciela przedmiotu głównego, na podstawie nagrania przysłanego przez ucznia nauczycielowi. Nauczyciele przesyłają nagrania kierownikowi sekcji, do 3 dni po terminie, w którym zostało zaplanowane przesłuchanie danej specjalności w terminarzu szkolnym.


Sekcja Wokalna
Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy w semestrze przez pedagoga prowadzącego w terminie do 22.12.2020 r.


Sekcja Rytmiki
Przedmiot główny:
Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy w semestrze (przesłanych nagrań) przez pedagoga prowadzącego w terminie do 22.12.2020 r. Zaległe nagrania z rytmiki należy przesłać nauczycielowi uczącemu do dnia 21.12.2020.


Pozostałe zajęcia indywidualne, zespoły, orkiestry, chór:
Ocenę wystawia pedagog zgodnie z ustalonymi zasadami. Zaległe nagrania z improwizacji należy przesłać nauczycielowi uczącemu do dnia 21.12.2020.


Przedmioty ogólnomuzyczne
Do 22.01.2020 r. zostaje wystawiona ocena semestralna na podstawie pracy w semestrze, na zasadach ustalonych przez nauczyciela.


I semestr zakończy się 25.01.2021

Termin zgłaszania zagrożeń z przedmiotu głównego: 4.12.2020

Termin zgłaszania zagrożeń z pozostałych przedmiotów: 18.12.2020