Fundusz muzyczny

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na cele kulturalno-oświatowe. Otrzymane darowizny Szkoła przeznacza między innymi na utrzymanie i konserwację instrumentów.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego
50 1010 1674 0024 0813 9130 0000
W tytule przelewu proszę wpisać:
Darowizna na cele kulturalno-oświatowe oraz imię i nazwisko ucznia