Ewa Murawska-Kalinin

Ewa Murawska-Kalinin urodziła się i wychowała w Zielonej Górze. Tam też rozpoczęła swoją edukację muzyczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im M. Karłowicza w klasie fortepianu Karola Schmidta oraz w klasie śpiewu solowego Lidii Gawrylarz. W 1992 r. ukończyła klasę śpiewu solowego prof. Danuty Paziuk-Zipser w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jej kontakt z teatrem rozpoczął się już w okresie studiów podczas realizacji Wesela Figara w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. W 1993 r. zadebiutowała na scenie Państwowej Opery we Wrocławiu w partii Basi w sztuce Krakowiacy i Górale J. Stefaniego. Brała następnie udział w realizacji wielu przedstawień operowych – jak m.in. Czarodziejski flet, Traviata, Don Carlos czy Cyrulik sewilski –  a także musicali i dzieł o charakterze typowo dramatycznym, jak np. Widma S. Moniuszki według III części Dziadów A. Mickiewicza. Współpracowała również z Teatrem Muzycznym-Operetką Wrocławską przy realizacji Wiedeńskiej Krwi J. Strausa, Skrzypka na dachu J. Bocka, Księżniczki czardasza E. Kalmana. Uczestniczyła w wielu festiwalach muzycznych, np. Wratislavia Cantans, Festiwal Operowy w Xanten, Bydgoski Festiwal Operowy, Festiwal Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu. Współpracowała przez wiele lat z Radiem Rodzina i fundacją Polest oraz stowarzyszeniem Verbum Cum Musica, biorąc czynny udział w wielu koncertach. Na swojej drodze artystycznej współdziałała z wielu wybitnymi reżyserami takimi jak Igor Przegrodzki, Krzysztof Kolberger, Adam Hanuszkiewicz czy Robert Skolmowski, którzy ukształtowali jej wizerunek śpiewaczki-aktorki.

W 1990 r. zaangażowała się w pracę pedagogiczną i rozpoczęła nauczanie śpiewu solowego w PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Obecnie jest nauczycielem mianowanym. W trakcie ponad 10 już lat pracy w szkole wykształciła wielu absolwentów, z których większość podjęła dalsze kształcenie na wydziałach wokalnych w kraju i za granicą. Jej uczniowie zdobyli wiele nagród na konkursach ogólnopolskich (Konkurs Wokalny Franciszki Platówny we Wrocławiu, Konkurs Pieśni Stanisława Moniuszki w Łodzi, Konkurs im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, Ogólnopolski Konkurs im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach, Festiwal Wokalny im. Marii Stankowej w Olsztynie, Ogólnopolski Konkurs im Krystyny Jamroz w Kielcach, etap centralny Ogólnopolskich Przesłuchań Makroregionalnych), czynnie uczestniczą w warsztatach i kursach wokalnych organizowanych w całym kraju. Jako soliści biorą udział w wielu koncertach szkoły wraz z towarzyszeniem orkiestry w kraju i za granicą  np. podczas projektu COMENIUS w Niemczech, Belgii i Szwecji). Wśród wykształconych przez nią śpiewaków i śpiewaczek są znane osobistości życia artystycznego Wrocławia. Wyróżnić tutaj należałoby Aleksandrę Kubas – czołową solistkę Opery Wrocławskiej, laureatkę wielu międzynarodowych prestiżowych konkursów wokalnych, oraz Nadię Szagdaj – poetkę, fotografa i wokalistkę w jednej osobie.

W 2010 r. Ewa Murawska-Kalinin uzyskała nagrodę indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.